Lectures by ash sheikh ali ahamed (rashady)

Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Mohideen Jummah Masjid,Katugastota, Kandy.
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 16 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Katukella Jumuah Masjid, Kandy
Fri, 12 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Hussain Jumuah Masjid - Gintota, Galle
Fri, 08 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Jawatte Jumuah Masjid , Colombo 07
Fri, 01 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 20 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Mallawapitty Jumuah Masjid, Kurunagala
Fri, 05 May 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Grand Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 02 Dec 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 28 Oct 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages