Jumuah Schedule

Lecture Date: Fri, 20 Jan 2017
No. Title Lecturer Masjid Name Area
1 - Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady) Grand Jumuah Masjid, Addalaichenai
2 - Ash Sheikh Arkam (Hasani) Walahena Jummah Masjid Akurana
3 - Ash Sheikh Arkam (Hasani) Walahena Jummah Masjid Akurana
4 - Ash Sheikh T.J.M.Omardeen (Rahmani) 7th Mile Post Jummah Masjid Akurana
6 - Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri) Grand Jumuah Masjid - Madawakkulam Anamaduwa
7 - Ash Sheikh A.H.Rizwe (Sharafi) Jumuah Masjid Chillaw
8 - Ash Sheikh Jeelani (Rabbani) Fort Jumuah Masjid - Chatham Street Colombo 01
9 - Ash Sheikh Rawzan Badriya Jumuah Masjid, Slave Island (opp- Nawaloka Hospital) Colombo 02
10 - Ash Sheikh M.Jahankeer (Zahry) Al Qadar Hanafi Jumuah Masjid (Thorapu Thodam) Colombo 02
11 - Ash Sheikh Nasfar (Hasani) Masjidul Thaqwa Jumuah Masjid - Dawson Street Colombo 02
12 Pious Woman Ash Sheikh Shakeel Nazar Sahul Hameedia Jumuah Masjid Colombo 02
13 - Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi) Wekanda Jumuah Masjid Colombo 02
14 - Ash Sheikh Rifkhan (Jawadi) Akbar Jumuah Masjid Colombo 02
15 - Ash Sheikh Raamiz Razeen (Kashify) Kollupitty Jumuah Masjid Colombo 03
16 - Ash Sheikh Umar Yoosuff Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale Colombo 03
17 - Ash Sheikh Muiz Bukhary Muhiyadeen Jumuah Masjid - Bambalapitiya Colombo 04
18 - Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady) Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road Colombo 04
19 - Ash Sheikh Irshad Hilmy (Inaami) Al Masjidul Rahmath Jumuah Masjid - Mahawatte - Narahempitta Road Colombo 05
20 - Ash Sheikh Abdullah Mufti (Azhari) Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana Colombo 06
21 - Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Mayura Place Colombo 06
22 - Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady) Jawatte Jumuah Masjid Colombo 07
23 - Ash Sheikh Irfan Mubeen (Rahmani) Borella Jumuah Masjid Colombo 08
24 - Ash Sheikh T.M.Haidar Ali (Al Haleemi) Aramya Road Jumuah Masjid Colombo 09
25 - Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi) Minnan Jumuah Masjid Colombo 09
26 - Ash Sheikh Nibraz Mufti (Rashady) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Pichus Lane Colombo 10
27 - Ash sheikh Faizal Mufti (Noori) Maradana Sinna Palli Colombo 10
28 - Ash Sheikh Salman (Hashimi) Masjidul Khilriya (Paradise Mahalla), Maligawatte Colombo 10
29 - Ash Sheikh Muthuwappa (Al Fasi) Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid) Colombo 11
32 - Ash Sheikh Sukurdeen (Ihsani) Peer Saibo Jumuah Masjid (Ihsaniya) Colombo 12
33 - Ash Sheikh Imran Hassan (Nulari) Najmi Jumuah Masjid - Keselwatta Colombo 12
34 - Ash Sheikh Iflal (Baari) Colombo Grand Jumuah Masjid Colombo 12
35 - Ash Sheikh Arshad Atha Ur Rahman (Furqani) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade Colombo 12
36 - Ash Sheikh Farhan (Usmani) Umbitchi Jumuah Masjid Colombo 13
37 - Ash Sheikh Abdur Rahman (Rasheedhi) Jaami Ul Falah Jumuah Masjid - Layards Broadway Colombo 14
38 - Ash Sheikh S.H.M.Faleel (Naleemi) Rahmaniya Jumuah Masjid - Grandpass Colombo 14
39 - Ash Sheikh Akeel (Althafi) Stadium Gama Jumuah Masjid Colombo 14
40 - Ash Sheikh Abdul Haleem (Sharqy) Mutwal Jumuah Masjid Colombo 15
41 - Ash Sheikh M.Z.M Rameez (Zahri) Henamulla Camp Jumuah Masjid - Madampitiya Colombo 15
42 - Ash Sheikh M.I.M.Rifai (Deeni) Muhiyadeen Jumuah Masjid Dehiwala
43 - Ash Sheikh Luthfan Mufti (Deeni) Junction Jumuah Masjid Dehiwala
44 - Ash Sheikh Azeem Mufthi (Deeni) Masjidul Zainab Jumuah Masjid Dehiwala
45 - Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi) Masjidun Noor Jumuah Masjid - Kanampitiya Galle
46 - Ash Sheikh Jazahir (Deeni) Badur Jumuah Masjid - Dangedara Galle
47 - Ash Sheikh Rafhan Mufthi (Bari) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Hirimbura Galle
48 - Ash Sheikh Niflan (Bari) Haliwala Jumuah Masjid Galle
49 - Ash Sheikh M.M.Ikram (Fassy) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Thalapitiya Galle
50 - Ash Sheikh Abdul Azeez (Khilliri) Muhiyaddeen Jumuah Masjid - Katugoda Galle
51 - Ash Sheikh Fiyas (Najahi) China Garden Jummah Masjid Galle
52 - Ash Sheikh Nuwai (Alavi) Meeran Jumuah Masjid - Galle Fort Galle
53 - Ash Sheikh Ehsan Iqbal (Quadari) Meeran Jumuah Masjid - Kaluwella Galle
54 - Ash Sheikh S.A.Z.Mahdoom (Baari) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Gintota Galle
55 - Ash Sheikh Junaid Ameer (Darul Uloom, South Africa) Jumuah Masjid Gothatuwa
56 - Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili) Jumuah Masjid Horana
57 - Ash Sheikh Mubarak (Noori) Hilru Jumuah Masjid Kaluthara
58 - Ash Sheikh Mihlar (Deeni) Grand Jumuah Masjid Kaluthara
61 - Ash Sheikh Arkam Nooramith Grand Jumuah Masjid - Udathalawinna Kandy
62 - Ash Sheikh Hafeem (Mallahiri) Ambarapola Jummah Masjid - Daulagala Handessa Kandy
63 - Ash Sheikh Shukri (Noori) Jamiul Hudah Jumuah Masjid - Mawilmada Kandy
64 - Ash Sheikh Saeed Ramalan (Rahmani) Katukella Jumuah Masjid Kandy
65 - Ash Sheikh D.S.M.Gazzaly (Bin Noori) Mahiyawa Jumuah Masjid Kandy
66 - Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Dehiyanga Kandy
67 - Ash Sheikh Iliyas Muhammad Lebbe (Bin Noori) Line Jumuah Masjid Kandy
68 - Ash Sheikh Shiyam (Rahmani) King Street Jummah Masjid Kandy
69 - Ash Sheikh M.I.M.Suhaib (Deeni) Hijrapura Jummah Masjid Kandy
70 - Ash Sheikh Faslur Rahman (Jamaali) Meera Maqam Jumuah Masjid Kandy
71 - Ash Sheikh Mufthi Dilshad (Ihsani) Jumuah Masjid Kolonnawa
72 - Ash Sheikh Rizwan (Hashimi) Hettipola Jumuah Masjid Kurunagala
73 - Ash Sheikh Adhnan Mubarak (Hashimi) Mallawapitty Jumuah Masjid Kurunagala
74 - Ash Sheikh M.Naleem (Deeni) Theliyagonna Jumuah Masjid Kurunagala
76 - Ash Sheikh Haidar Ali Mufti (Deeni) Deeniya Jumuah Masjid Moratuwa
77 - Ash Sheikh Nawfar (Rashady) Humaidy Jumuah Masjid Orugodawattha
78 - Ash Sheikh Hussain (Rahmani) Gorakana Jumuah Masjid Panadura
79 - Ash Sheikh Khaleel Rahman (Hunupitiy-Umari) Thambala Jumuah Masjid Polonnaruwa
80 - Ash Sheikh S.I.Raees (Rawahi) Kammandaluwa Jumuah Masjid Puttalam
81 - Ash Sheikh M.M.Anwar Sadath (Manari) Kottantivu Grand Jumuah Masjid Puttalam
82 - Ash Sheikh Nasir (Ihsani) Rathmalana Jumuah Masjid (1st Lane) Rathmalana
83 - Ash Sheikh Farhan (Falahi) Badriya Jummah Masjid, Welegoda Wattala
84 - Ash Sheikh Thalha (Baari) Muhiyadeen Jumuah Masjid, Kapuwatta Weligama
85 - Ash Sheikh Kaleel Ur Rahman (Thabligi) Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya
86 - Ash Shiekh Ali Akbar (Anvari) Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte Wellampitiya
90 - Ash Sheikh Azwer Ali (Tablighi) Nooraniya Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya
91 - Ash Sheikh Nibras (Haqqani) Masjidul Rahma Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya
92 - Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi) Masjidur Rahmath Jumuah Masjid - Sedhawatte Wellampittiya
Lecture Date: Fri, 27 Jan 2017
No. Title Lecturer Masjid Name Area
5 - Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili) Godapitiya Jumma Masjid\ Akuressa
30 - Ash Sheikh Arkam Nooramith Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade Colombo 12
31 - Ash Sheikh Arshad Atha Ur Rahman (Furqani) Meeraniya Jumuah Masjid Colombo 12
59 - Ash Sheikh Aslam (Rashady) Grand Jumuah Masjid Kaluthara
60 - Ash Sheikh Sabri (Humaidy) Hilru Jumuah Masjid Kaluthara
75 - Ash Sheikh Aasadh (Hakeemi) Al Jaami Ul Akbar Jumuah Masjid - Mallawapitty Kurunegala
87 - Ash Sheikh Azeem Mufthi (Deeni) Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya
88 - Ash Sheikh Shifan (Mahqami) Nooraniya Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya
89 - Ash Sheikh Ihsan (Rashady) Masjidul Rahma Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya