All Lectures

Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
உழ்கிய்யா எனும் தியாகம்
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Heenatiyangala Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Anas (Azhari) B.A
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Zainul Abdeen (Humaidy)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
குழந்தை வளர்ப்பு
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Adhikarigoda Jumuah Masjid, Aluthgama
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale, Colombo 03
Fri, 04 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages