All Lectures

Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)
Katukella Jumuah Masjid, Kandy
Fri, 24 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Dickwella
Fri, 24 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdur Raheem (Azhari)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 24 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 24 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Irfan Mubeen (Rahmani)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 24 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Town Jumuah Masjid, Yatiyantota
Fri, 24 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Harris (Deeni)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Naqeeb (Khilliri)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori)
Minnan Jumuah Masjid, Colombo 09
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages