All Lectures

Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Masjidun Noor Jumuah Masjid, Nawalapitiya
Fri, 07 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Anees (Manahiri)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 07 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.M.A.Mubarak (Madani)
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)
Masjidul Munawwara Jumuah Masjid - Maligawatte, Colombo 10
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi)
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Jumuah Masjid, Hanwella
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Suhaib (Deeni)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.Ilyas (Deeni)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rifai (Deeni)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.C.Agar Muhammed (Naleemi)
Jawatte Jumuah Masjid , Colombo 07
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages