All Lectures

Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 16 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Viyangala Jummah Masjid, Mathugama
Fri, 16 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Jabbar Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 16 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Suhaib (Deeni)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 16 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Amjad (Rashady)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 16 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Nattandiya Jumuah Masjid, Negombo
Fri, 16 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Amjad Mufthi (Haamidi)
Minhaj Jumuah Masjid, Hapugasthalawa
Fri, 16 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rilwan (Islahi)
Rahmath Jumuah Masjid, Sedawattha,, Wellampitiya
Fri, 16 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 09 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Town Jumuah Masjid, Chillaw
Sun, 04 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages