All Lectures

Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Sulaiman Moola
Jawatte Jumuah Masjid , Colombo 07
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
 • Tamil
Ash Sheikh Sulaiman Moola
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Sat, 16 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Masjid, Japan
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidy)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Bambalapitiya, Colombo 04
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Riyas (Abbasi)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Faroodh (Ihsani)
Akbar Town Grand Jumuah Masjid - Hunupitiya, Wattala
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Muhammed Town Jumuah Masjid (Baseline Road), Colombo 09
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Rahmath Jumuah Masjid, Sedawattha,, Wellampitiya
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages