All Lectures at meeraniya jumuah masjid, colombo 12

Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 25 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 05 May 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 18 Nov 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 28 Oct 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Maliq (Mambahi)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 01 Apr 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 20 Mar 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 13 Feb 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Zakariya (Rashady)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 23 Jan 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 16 Jan 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Insaaf Mashood (Haqqani)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 02 Jan 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages