All Lectures at kawdana road jumuah masjid, dehiwala

Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sun, 05 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sat, 04 Feb 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sat, 07 Jan 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Monthly Youth Lecture
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sun, 06 Nov 2016

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Arkam Nooramith
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sun, 02 Oct 2016

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • English
Special Youth Program
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sun, 04 Sep 2016

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Naasar (Ihsani)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sat, 02 Jul 2016

Lecture Type: 

 • Ramadhan

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sun, 26 Jun 2016

Lecture Type: 

 • Ramadhan

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Naqeeb (Khilliri)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sat, 25 Jun 2016

Lecture Type: 

 • Ramadhan

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Sat, 18 Jun 2016

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages