Lectures by ash sheikh yehya (falahi)

Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Fri, 10 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Mayura Place, Colombo 06
Fri, 07 Oct 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Fri, 30 Sep 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Salaamath Jummah Masjid, Kattankudy
Fri, 16 Sep 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 24 Jun 2016

Lecture Type: 

 • Ramadhan

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 17 Jun 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Bambalapitiya, Colombo 04
Fri, 06 May 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 25 Sep 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Dehiwala
Sun, 06 Sep 2015

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Borella Jumuah Masjid, Colombo 08
Fri, 14 Aug 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages