Lectures by ash sheikh faizal mufti (noori)

Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Masjidul Rahma Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 21 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Deeniya Jumuah Masjid, Moratuwa
Fri, 14 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Al Azhar Jumuah Masjid, Waidya Road, Dehiwala
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 10 Feb 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 06 Jan 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Jennath Jumuah Masjid, Rathnapura
Fri, 30 Dec 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Al Azhar Jumuah Masjid, Waidya Road, Dehiwala
Fri, 18 Nov 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte, Wellampitiya
Fri, 05 Aug 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 01 Jul 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Jennath Jumuah Masjid, Rathnapura
Fri, 24 Jun 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages