Lectures by ash sheikh a.r.abdur rahman hafiz (malahiri)

Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 17 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Kirinda Jumuah Masjid (Tissa), Hambantota
Fri, 13 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 28 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Lakurna Jumuah Masjid - Paris, France
Tue, 06 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Ramadhan

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Lakurna Jumuah Masjid - Paris, France
Mon, 05 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Ramadhan

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 26 May 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 19 May 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 15 Jul 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Colombo Grand Jumuah Masjid, Colombo 12
Fri, 03 Jun 2016

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 25 Mar 2016

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages