All Lectures

Ash Sheikh Haidar Ali Mufti (Deeni)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.C.Agar Muhammed (Naleemi)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Arkam (Hasani)
Jumuah Masjid, Kattankudy
Thu, 21 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Amjad Mufthi (Haamidi)
Masjidul Rahma Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Arkam (Hasani)
Deeniya Arabic College, Kattankudy
Sun, 24 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Sukurdeen (Ihsani)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 15 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Irfan Mubeen (Rahmani)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages