All Lectures

Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 08 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Jamiul Hudah Jumuah Masjid - Mawilmada, Kandy
Sun, 17 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Sulaiman Moola
Jawatte Jumuah Masjid , Colombo 07
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
 • Tamil
Ash Sheikh Sulaiman Moola
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Sat, 16 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Fawsul Ameen Hafiz (Rawli)
Baduwatta Jumuah Masjid, Eheliyagoda
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Masjid, Japan
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidy)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Bambalapitiya, Colombo 04
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Riyas (Abbasi)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages