All Lectures

Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Rathmalana Jumuah Masjid (1st Lane), Rathmalana
Fri, 22 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh T.M.Haidar Ali (Al Haleemi)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte, Wellampitiya
Fri, 22 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 22 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Mohideen Jumuah Masjid (Aalamarathadi Palli), Colombo 14
Fri, 22 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Razeen (Sulaimani)
Masjidun Noor Jummah Masjid, Heerassagala, Kandy
Fri, 22 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Grand Jumuah Masjid - Maligawattha, Colombo 10
Fri, 22 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Azeem Mufthi (Deeni)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 22 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Shiyam (Rahmani)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.Y.Lafeer Haneefa (Murshi)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages