All Lectures

Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Town Jumuah Masjid, Yatiyantota
Fri, 24 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Surah Al-Kahf
Ash Sheikh Yoosuff Haneefa Mufti (Bin Noori)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Mon, 20 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Thafseer

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Abukkagama Jumuah Masjid - Nikaweratiya, Kurungala
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Harris (Deeni)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Naqeeb (Khilliri)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Thai Jumuah Masjid, Akurana
Tue, 21 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori)
Minnan Jumuah Masjid, Colombo 09
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Arkam (Hasani)
Grand Jumuah Masjid - Maligawattha, Colombo 10
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 17 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages