All Lectures

Ash Sheikh Abdul Basith Mufti (Falahi)
Masjidul Zainab Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Safwan (Rashady)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Razeen (Sulaimani)
Batagolladeniya Jumuah Masjid, Galhinna
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Akthar (Misbahi)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Junction Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte, Wellampitiya
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Jamiyul Hairath Jumuah Masjid - Getaperiya, Aranayake
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ramalan Salih (Rahmani)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi)
Al Jaami Ul Akbar Jumuah Masjid - Mallawapitty, Kurunegala
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
King Street Jummah Masjid, Kandy
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages