All Lectures

Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Kalandarasa Jumuah Masjid, Colombo 10
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rilmy (Fuqani)
Borella Jumuah Masjid, Colombo 08
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Zahir (Furqani)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Masjid, Japan
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi)
Akbar Town Grand Jumuah Masjid - Hunupitiya, Wattala
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
படைத்தவனைப் பற்றி விளங்குங்கள்
Ash Sheikh A.I.Mubarak (Noori)
Viyangala Jummah Masjid, Mathugama
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Mohideen Thaqqiya Jumuah Masjid (Kandauda) - Mattakkuliya, Colombo 15
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Jummah Masjid,Kalpitiya
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Haidar Ali Mufti (Deeni)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.C.Agar Muhammed (Naleemi)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages