All Lectures

Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Egoda uyana Jumuah Masjid, Modara, Moratuwa
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.Y.Lafeer Haneefa (Murshi)
Masjidur Rahmath Jumuah Masjid - Sedhawatte, Wellampittiya
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Siyabalagas Kottuwa Jumuah Masjid, Kurunagala
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ishrath Mufti (Inaami)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi)
Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
உழ்கிய்யா எனும் தியாகம்
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Heenatiyangala Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Anas (Azhari) B.A
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Zainul Abdeen (Humaidy)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages