All Lectures

Ash Sheikh M.Ramalan Marzook (Rahmani)
Al-Aqsa Jumuah Masjid, Kanthale
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fairooz (Usvi)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Urdu
Ash Sheikh Imthiyas (Fahmi)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Akthar (Misbahi)
Khairath Jumuah Masjid - Grandpass, Colombo 14
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Inam Ul Hassan (Manari)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte, Wellampitiya
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Mutwal Jumuah Masjid, Colombo 15
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.Nawasdeen (Furqani)
Al Jaami Ul Akbar Jumuah Masjid - Mallawapitty, Kurunegala
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Town Jumuah Masjid, Welimada
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Jabbar Quari
Nagoya Port Masjid, Japan
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Urdu
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
King Street Jummah Masjid, Kandy
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages